FORMACIÓ CERTIFICADA EN COACHING

El nostre programa formatiu de Coaches està certificat per l’Associació Espanyola de Coaching i per ICF. ASESCO i ICF faciliten aquesta distinció a les Escoles que compleixen amb els alts estàndards de qualitat i amb el seu codi ètic.

Oferim una metodologia d’aprenentatge centrada amb l’alumne que desenvoluparà el seu procés de formació a través de l’estudi i la pràctica eminentment vivencial i experiencial.

Aquesta formació permet als nostres alumnes disposar d’un espai i temps per a la reflexió, de viure el Coaching des del propi canvi i iniciar un procés de desenvolupament personal i professional.     +Info