CURS DE CONSCIÈNCIA PLENA I REDUCCIÓ D’ESTRÉS. MINDFULNESSstones-842730_1920

Aquest programa proposa pautes de comportament per desenvolupar estratègies adaptatives i assolir eines pràctiques amb les que fer front als reptes de l’entorn professional o de la vida quotidiana, afavorint el creixement i desenvolupament personal.

Aquest és un curs experiencial i interactiu basat en el  programa MBSR desenvolupat per Jon Kabat-Zinn, de la Facultat de Medicina de La universitat de Massachusetts (EEUU).

Inclou Relaxació, Meditació, Yoga suau y explicacions útils sobre les bases de l’estrès, les emocions i el dolor.

Les sesions són en grups reduits i s’alternen moments de silenci amb altres d’exploració en grup sobre les millors estratègies per fer front a l’estrès o les emocions difícils, sempre buscant aplicacions pràctiques per a la vida quotidiana i professional.

L’objectiu és practicar la consciència plena (Mindfulness), per “estar present” en allò que està esdevenint, per donar-nos l’oportunitat d’afrontar conscientment l’estrès i el malestar, l’enfermetat, la pèrdua i els desafiaments de la vida.

Les aplicacions de MBSR es centren en tres àmbits principals:

  • En el benestar: Reducció d’estrès i contribució a la salut personal.
  • Reforçar habilitats personals: Autoregulació i intel.ligència emocional.
  • Major presència i connexió amb les persones: Habilitats de comunicació i gestió del temps.

 

Realitzar aquest curs t’ajudarà a:

► Comunicar de manera més eficaç amb amabilitat i empatia millorant així les relacions interpersonals.

► Reduir l’ansietat i els efectes físics de l’estrès a llarg termini, accedint a un major nivell de calma i estabilitat.

► Viure més plenament, apreciant el moment present i facilitant l’aparició d’estats d’ànim positius.

► Un major autoconeixement, que fa possible que interpretem millor el sentit de la pròpia vida.

► Major consciència dels altres, amb més comprensió de com els altres pensen, senten i es comporten.

► Desenvolupament d’habilitat per gestionar amb eficàcia l’estrès, les emocions i el dolor.

► Sentir-te més amo/a de les situacions que vius i, en general, de la teva vida.

► Una comprensió pràctica i profunda del procés de mindfulness (atenció plena).

► Major creativitat i flexibilitat en la resolució de conflictes.

► Més capacitat de concentració i atenció.