PER A QUÈ SERVEIX LA PNL?

  • Per a tenir eines de gestió del canvi per quan les necessitis a la teva vida.
  • Per a alinear els teus pensaments amb les teves accions.
  • Per a tenir eines per provacar canvis a altres persones.
  • Per a ajudar als altres a trobar les limitacions en el seu llenguatge.
  • Per a comunicar amb la màxima eficàcia i eficiència.
  • Per a gestionar les creences i canviar les que et poden limitar per les que et potencien.
  • Per a tenir una visió molt més amplia de la realitat que ens envolta i estar molt més atent a les oportunitats.
  • Per a superar-te personal i professionalment.
  • Per a tenir eines per acompanyar persones.
  • Per a poder influir o persuadir positivament en les persones.