12196104_10207778387168493_2483549659100220948_nRoberto Bravo – Formador

Doctorant (PhD) en Filosofia (Univ. Santiago de Compostela)

Magister Scientiarum (MSc) en Lògica de la Ciència (UCV).

Professor Investigador de lògica, lingüística i filosofia del llenguatge, filosofia i historia de la ciència.

Ha sigut Director del Departament de Lògica i Filosofia de la Ciència de la UCV.

Professor de Metodologia, Epistemologia i Filosofia de la Ciència (Univ. de Vic).

Assessor lingüístic i literari.

Escriptor i traductor.