SESSIONS DE COACHING INDIVIDUAL A LES EMPRESES

El procés de coaching individual en l’àmbit empresarial s’inicia amb la realització del test per competències DISC

Test Competencial DISC:

Previ a les sessions de Coaching individual, es realitzarà un test competencial DISC. Aquesta eina, permetrà tenir una informació personalitzada de quines són les àrees de millora i quines d’aquestes àrees de millora (capacitats i habilitats) són fàcils o complicades de desenvolupar pel client. Aquest test competencial aportarà la informació de saber el paper que exerceix el participant de forma natural, i com s’ha d’adaptar al seu lloc de treball, també s’extraurà la informació sobre el grau d’esforç o estrès que pateix la persona per l’adaptabilitat de el seu lloc de treball. La utilització d’aquesta eina aportarà informació sobre les àrees de millora de la persona i que pretén evitar en el seu lloc de treball. També ens farà un mapa competencial i ens informarà de quines són les necessitats a treballar d’ell amb l’equip.

 

Objectius de realitzar el test per competències DISC:

  • Conèixer-se i comprendre millor a un mateix
  • Conèixer i comprendre millor els altres
  • Aprendre a adaptar més eficaçment la nostra manera de tractar amb els altres per millorar les nostres relacions i resultats personals.
  • Prendre consciència de l’impacte que el nostre comportament té en els altres
  • Descobrir els nostres punts forts i les nostres àrees de millora
  • Compromís d’acció

 

Sessions de Coaching individual

Per instaurar canvis de conducta o hàbits, ha de produir-se una presa de consciència profunda i instaurada en el temps, per aquest motiu es proposen realitzar 10 sessions de Coaching individual per poder aprofundir en aquelles àrees de millora del directiu, tant personal com professional, amb l’objectiu d’acompanyar i instaurar la gestió del canvi que es vol dur a terme.

Les competències a treballar amb el client seran fixades per l’empresa. En el cas de no estar fixades, es treballarà; lideratge, gestió d’equips i comunicació empàtica i assertiva.

Al final del procés es lliurarà un dossier de resum del procés.

Les sessions de Coaching individual es realitzaran un cop per setmana i adaptant-nos als calendaris i agendes del client.